Index พลาสติก ตราม้า 1.2×4.4cm (โหล)

฿210.00

  • เขียนข้อความบนฟิล์มได้ สำหรับคั่นหน้า จัดหมวดหมู่เอกสาร ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง
  • ไม่ควรนำไปติดบริเวณที่มีฝุ่น
  • บรรจุ 20 แผ่น/ก้อน จำนวน 140 แผ่น/แผง
  • ขนาด 12×44 mm